Jak i gdzie znaleźć złoto w Polskie

Jak i gdzie znaleźć złoto w Polskie
How and Where to Find Gold in Poland
GDZIE SZUKAĆ ZŁOTA
Złoty samorodek
Samorodki w Polsce - gdzie występują i w jakich ilościach - Złoty ...
Samorodki rzeczne w Polsce można znaleźć między innymi nad doliną Kaczawy. środowiskiem poszukiwaczy złota wstrząsnęła wiadomość o znalezieniu dużych samorodków złota o wadze: 57, 11,5 i 4 gramy.

Gold rush returns to Lower Silesia
Each summer, Polish gold hunters laboriously rinse sludge in the Kaczawa River next to the town of Złotoryja in north-western Poland. The tradition of the exploration of the valuable ore in Lower Silesia is over 750 year old, and although it seemed that the deposits have been depleted a long time ago, mining companies are returning to the Sudetes to prospect for gold again. Amarante Investments from the Electrum Group is one of the companies applying for licenses for the production of this precious ore. Its principal shareholder, Thomas Kaplan, a billionaire from New York, invests in ore production in North America, Africa and Eastern Europe.
Polskie złoto
Gdzie to złoto w Polskie?
‘In the Middle Ages, the gold rush in Lower Silesia was one of the greatest in Europe.

That gold was explored in the so-called golden triangle between Złotoryja, Bolesławiec and Jelenia Góra. From among sand and gravel, golden sand, or even nuggets were rinsed. They were recast e.g. in the mint in Legnica. The ore was used to coin golden florins and make earring ornaments, as well as necklaces and crowns. Gold exploration was not continuous. Intense works were recorded towards the end of the 19th century. Mining companies operated, among others, in the area of the Kaczawskie Mountains and northern Jizera Mountains, also in the vicinity of the town of Wleń upon the Bóbr River. The works left behind kilometres of underground galleries.
‘It is estimated that in 1922–1933, ca. 116,000 tons of ore was excavated in this area, in which the average gold content was ca. 30 grams per 1 ton, but could also amount to over 100 grams. This is really a lot. 

The International Polish Gold Rinsing Championship is organised in Złotoryja above the Złotoryjski Reservoir on the Kaczawa River. The event, during which volunteers rinse gold from sand, attracts crowds of spectators. The competition is accompanied with fairs, concerts and games for children.

In the Kaczawskie Mountains, the production of two-to-three tons of gold has been documented in total from the Polish Geological Institute. ‘Veins of quartz with gold content were explored, whose length in this area is from several dozen metres to 2.5 km. The ore was also found in gold-bearing gravel and sludge of the Kaczawa and Bóbr rivers.

Złoża złota w Polsce
Złoża złota w Polsce
Odmiany złota w Polsce: Platinian Gold na Dolnym Śląsku - Legnica i Plumbian Gold z Dolnego Śląska - Legnica Co.

Later on however, mining companies decided that there was not enough of the precious ore to make its exploration profitable. The idea was not revived until the end of the 20th century, when increasingly precise research technologies showed that the Polish land may contain much more of the ore. In 1996, 33 gold-bearing plots were marked in Lower Silesia, each ca. 96 sq. km large. The first licenses for prospecting and appraisal of gold deposits have been granted to mining concerns from Ireland, Australia and North America.

‘Studies carried out by the Polish Geological Institute estimate the capacity of gold deposits in the Kaczawskie Mountains at 5–15 tons. So they are not big reserves. ‘But the estimates were based on poor pit appraisal, and not on geological surveys, including drills. And without looking deeper below the surface, it is difficult to say how much gold there is.

According to reserves in the gold-bearing strip in the Kaczwskie Mountains may amount to 30 tons, and in the whole Sudetes, up to 100 tons.

Today, KGHM Polska Miedź produces the majority of gold in Poland. For several dozen years of copper exploitation in the area of Lower Silesia, it has produced ca. 20 tons of this precious ore, which corresponds to 0.5–1 ton of gold per year. Geologists estimate that ca. 80 tons of gold may be still captured with copper.

Valuable reserves are also present at the border of Upper Silesia and Lesser Poland, as well as in the Polish mountains: Pieniny and Tatras.

Gold Mines in Poland

Gdzie to złoto w Polsce?
Where is the gold in Poland?
Najlepiej jest znaleźć samorodek. Nie jest to proste. Samorodki to tylko 2 proc. z całego rocznego wydobycia złota. Oprócz wiedzy, doświadczenia w znajomości terenu. Największe polskie znalezisko ważyło blisko 4,5 kg i zostało znalezione w okolicach Złotoryi.
Bryłka złota z rzeki Skora. Kolekcja Grzegorza Słowik i zdjęcie.
Bryłka złota z rzeki Skora. Kolekcja Grzegorza Słowik i zdjęcie.
Przez wieki do największych ośrodków górnictwa należały okolice Złotoryi, Lwówka Śląskiego, Legnickiego Pola, a także Karkonosze, Pogórze Izerskie oraz rejon Złotego Stoku i Głuchołaz. Na żółty kruszec natrafiono również w Karpatach (Tatry, Pieniny, wsch. część Beskidów) i na obrzeżu Wyż. Śląskiej. Śladowo złoto występuje w G. Świętokrzyskich oraz w osadach polodowcowych środkowej i północnej Polski. Uwaga! Jeśli masz trochę zaskórniaków możesz kupić porządną działkę. W 1996 r. na Dolnym Śląsku wytyczono 33 działki złotonośne (każda ok. 96 km kw.). 
Pierwsze koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż złota otrzymały koncerny górnicze z Irlandii, Australii i Ameryki Pn. Rozmiar zainteresowania polskim złotem jest proporcjonalny do cen tego kruszcu na światowych giełdach, a te w ostatnich latach mocno spadły. Pod koniec 2000 roku z działki w Złotym Stoku zrezygnowała KGHM Polska Miedź SA, która już od 1994 r. odzyskuje z rud miedzi, wystepujących w rejonie Lubina i Polkowic, około pół tony złota rocznie.

ZŁOTORYJA
gold nuggets from Poland
Jedenaście drobnych bryłek złota z rzeki Kaczawy koło Złotoryi. Kolekcja Grzegorza Słowik i zdjęcie.
Niewątpliwie polskim Klondike była i jest Złotoryja. Prawdziwa gorączka złota rozpoczęła się tu na przełomie XI-XII w. Ze średniowiecza wywodzi się nazwa Kopacz - pierwszej górniczej osady pod Złotoryją. Przetrwała do dziś przez setki lat. Od 1211 roku nazwy miasta zawsze wiązały się ze złotem: Aureus Mons, Aurum, Aurimontium, Goldberg, Złota Góra i Złotoryja. Ze złotoryjskich kopalń wydobywano rocznie od 24 do 48 kg złota. Słynne były kopalnie Golden Schlag, Golden Rad, Fuchs Winkel, zum Reisicht, Sieben Bütten i Auf der Hube. Roboty górnicze prowadzono na przestrzeni wielu kilometrów - od Złotoryi po Lwówek Śląski. Do dziś widać ślady szybów i hałd, których naliczono tysiące. W drugiej poł. XIII w. najdostępniejsze złoża złota wyczerpały się. Jedne kopalnie upadają, nowe powstają. Wraz z rozwojem nowych metod pozyskiwania złota, podejmowane są kolejne próby eksploatacji - m. in. w latach 1660-1661, 1775-77, 1781-84, 1842-43 i 1853-68. W 1925 r. rozpoczęto drążenie Sztolni św. Jadwigi. Po trzech latach roboty zakończono. 

LEGNICKIE POLE
Pod Legnicą złoto występuje w rejonie Legnickiego Pola, Wądroża i Mikołajowic. Największa gorączka przypada na koniec I poł. XIV w. Bogate złoża odkryto w 1344 r. Liczące 100 mieszkańców Mikołajowice rok później otrzymują górnicze prawa miejskie. W szczytowym okresie pracuje tu ok. 15 tys. górników. Prace archeologiczne wykazały ok. 1500 szybów poszukiwawczych. Dziś złoto można wypłukać w Wierzbiaku. 

WIELISŁAWKA
W XVI w. koło wsi Różana, eksploatowano złotonośną żyłę ze zbocza góry Wielisławka. Pierwsze wzmianki o robotach pochodzą z 1556 r. Złoto występowało w pirytach (do 18 g na tonę), na kontakcie porfirów z łupkami krzemionkowymi. Do dziś od strony drogi Złotoryja - Świerzawa, nad korytem Kaczawy, można zobaczyć wejście do jednej ze sztolni. 

LWÓWEK ŚLĄSKI
Złoto eksploatowano w kilku rejonach. Badania archeologiczne, prowadzone na obszarze 35 ha, pozwoliły na zidentyfikowanie 1,5 tys. szybów. W ich sąsiedztwie na przełomie XII i XIII w. stał gród zamieszkały m.in. przez kopaczy. W 1217 r. Lwówek otrzymuje prawa miejskie. Stąd wywodzi się tzw. złote prawo lwóweckie, jedno z najstarszych w Europie rozporządzeń górniczych określających przywileje i obowiązki górników. 

GÓRY KACZAWSKIE
W minionych wiekach złoto znaleziono m.in. w rejonie Jeżowa Sudeckiego oraz Dziwiszowa. W 1479 r. istniała kopalnia złota koło Płoszczyny. W 1498 r. ruszyła eksploatacja koło Jeżowa. Roboty próbowano wznowić w latach 1850-1865. Od XV w. prowadzono eksploatację koło Radzimowic. W drugiej połowie XX w. prawdziwym polskim Eldorado stał się niewielki potok - Złotucha koło Dziwiszowa. 

POGÓRZE IZERSKIE
Jedne z najbogatszych pierwotnych złóż złota w Polsce występują na zachód od Wlenia - m.in. Klecza, Golejów, Radomice. W l. 1922-1933 lokalne kopalnie dostarczały ok. 600 ton rudy surowej zawierającej 28,6 g Au/t i 10 ton koncentratu o zawartości 64 g Au/t. 

GÓRY IZERSKIE
Złoto stwierdzono w osadach Izerki, na Hali Izerskiej i w Jagnięcym Potoku. Na żółty kruszec natrafiono także w Czerwonym Potoku - dopływie Małej Kamiennej. Śladowe ilości złota odkryto także w potokach spływających z Izerskich Garbów. 
Kruszcu poszukiwano koło Kopańca w Małej Kamiennej. Jeszcze w XIX w. były widoczne ślady po kopalni Goldgruben na pn. od linii kolejowej Piechowice - Szklarska Poręba. 

RUDAWY JANOWICKIE
Złoto eksploatowano w XVIII w. Kolejne próby czyniono w l. 1801-1802. Kruszec występuje w zlepieńcach na pn.- wsch. od Leszczyńca. Spore ilości złota stwierdzono w rejonie Czarnowa.

KARKONOSZE
Złoto stwierdzono w aluwiach Białej Doliny, Bielenia, a także Czarnej Góry. Drobiny trafiały się również w dolnych partiach Złotego Potoku, Szrenickiego Potoku, Płócznika oraz Śnieżnych Kotłach. Złotonośna jest także czeska strona Karkonoszy oraz wschodnie partie gór (Płóczki, Ściegny, Wilcza Poręba, Sowia Dolina). Przepłukiwano też osady Łomnicy, Łomniczki i Złotego Potoku. Złoto znaleziono na Równi pod Śnieżką i w rejonie Małego Stawu. Kruszec wypłukiwano w dolinie Choińca koło Chojnika. 

GÓRY SOWIE
Przypuszczalnie nazwa gór wcale nie pochodzi od sowy (Eulengebirge). "Eule" ma być zniekształceniem celtyckiego słowa "Jilova" - złoto. Podobny wywód stosuje się w przypadku Sowiej Doliny (Eulengrund) w Karkonoszach. 

GŁUCHOŁAZY
W rejonie Głuchołaz złoto występuje w żyłach kwarcowo-skaleniowych, które mają swe przedłużenie na obszarze Czech. Najbardziej znane były złotonośne żwiry zakola Białej Głuchołaskiej w rejonie Góry Parkowej. Do dziś widoczne są ślady dawnych prac górniczych z XII-XIV w. w postaci hałd i lejów (zasypane szyby). 

GÓRY ZŁOTE
Pierwszy dokument związany z poszukiwaniem złota pochodzi z 1273 r. Rozkwit górnictwa przypada na pocz. XVI w. W l. 1545-1549 czynnych jest 190 sztolni i wyrobisk. Roczna produkcja sięga 60 kg (maks. 140 kg). Stanowi to w ówczesnym czasie 8 proc. europejskiego wydobycia. W II poł. XVI w. górnictwo podupada. W 1565 r. zawaleniu ulega główny szyb złoża Golden Esel (Złoty Osioł). Ginie w nim 59 górników. Kolejne lata to wzloty i upadki Złotego Stoku. Miasto nastawiło się na produkcję arsenu i arszeniku. Złoto staje się produktem ubocznym. W 1949 r. utworzono firmę pn. Przemysł Arsenowy, którą przemianowano na Zakłady Górniczo-Chemiczne Złoty Stok. Z poarsenowych wypałków odzyskiwano rocznie do 30 kg złota. 1.04.1961 r. kopalnię zamknięto.

International Championships Gold Panning
Międzynarodowe Mistrzostwa w Płukaniu Złota
Złotoryja, poszukiwacze złota pędzą do tego miasta w Polsce
International Championships Gold Panning
Mistrz Świata w Płukaniu Złota Dirk Mehlhorn startujący w Międzynarodowych Mistrzostwach Płukania Złota.
To bryłka złota o masie 4 g - takie odkrycia sprawiają, że turyści przyjeżdżają do polskiego miasta Złotoryja.
Każdej wiosny przyjeżdżają z całego świata do rzeki Kaczawy, w stolicy gorączki złota w Polsce, walcząc o największy blask w puli.
W głębi entuzjastów wody, młodych i starych, zbadaj koryto rzeki w Złotoryi pod kątem drobnych błyszczących płatków, mając nadzieję, że ich wytrwałość się opłaci.
„Kiedykolwiek jestem na rzece, znajduję co najmniej tuzin drobnych kawałków złota i dziesiątki płatków” - mówi Jarosław Dudkiewicz, członek polskiego stowarzyszenia górników złota.
„Bardziej ambitni poszukiwacze złota mogą uzyskać od 3 do 4 gramów dziennie”, mówi.
Poszukiwanie zota przy pomocy miski w ksztaacie chiskiego kapelusza pod Zotoryja
Poszukiwanie zota przy pomocy miski w ksztaacie chiskiego kapelusza pod Zotoryja
Gorączka złota w Złotoryi sięga XII wieku, kiedy legenda mówi, że garimpeiros byli w stanie zebrać ponad 50 kg rocznie.
Miasto zdecydowało się nawet poświęcić tę działalność w jej imieniu: najpierw Aurum, albo „złoto” po łacinie, potem Goldberg, albo „złota góra” po niemiecku, a wreszcie Złotoryja, czyli „złota kopalnia” po polsku.

7 września
Międzynarodowy Dzień Złota

Źródła informacji:

Sem comentários:

Enviar um comentário